Nuvarande anställningar

Gift, tre barn

bor i Esbo

Verkställande direktör

Tosibox Oy

Arbetslivsprofessor

Aalto universitet

Docent

Försvarshögskolan, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet

Medlem i World Economic Forums expert nätverk
Styrelsemedlem

Tekir Oy, Finland Atlantsällskap, Alma och K. A. Snellman stiftelsen, The Finnish National Rescue Association (SPEK)

Förste vice ordförande i Kokoomus Nylands region

medlem i Tapiolas Kokoomus styrelse

Utbildning

Doktor i militärvetenskap
Master i statsvetenskap
Officer (major i avsked)
Student, Leppävaara gymnasium

Tidigare anställningar:

Ledarskap position i företagslivet

bl.a. direktör för cybersäkerhet i Stonesoft och Insta Group Oy

Yrkessoldat i ca 10 år

inklusive ett år som fredsbevarare i Mellanöstern

Mångsidiga publikationer

inklusive flera böcker. Nyaste boken “Uhkakuvat” (Docendo) tillsammans med Jaakko Iloniemi publicerad 2018. För närvarande under förberedelse “Tulevaisuuden Suomi” tillsamman med Elina Hiltunen och Mikko Dufvan

Studentkårens ordförande för reservofficerskurs 206